Foredraget

Mål:


 • Avmystifisere
 • Ufarliggjøre
 • Konkretisere
 • Engasjere
 • Skape motivasjon
 • Øke forståelse
 • Trygge

Form og innhold:

 

En samtale mellom mor og datter i dialog med publikum eller et foredrag av Stine alene i dialog med publikum.

 

Stine forteller sin historie om å ha en psykisk lidelse:

 

 • Schizofreni - psykose og suicidalitet
 • Angst
 • Depresjon
 • Hvordan hun jobbet seg ut av psykisk lidelse/medisinering

 

Ellen forteller sin historie som mor:

 

 • Møte med hjelpeapparatet
 • Hvorfor oss?
 • Livet med et barn med psykisk lidelse

Tidsramme:

 

 • 1-2 timer - vil variere noe avhengig av dialogen med publikum
 • kan tilpasses

Målgrupper:

 

 • Sykepleierstudenter
 • Vernepleierstudenter
 • Psykologistudenter
 • Psykiatristudenter
 • Skoler
 • Pårørendeforeninger
 • Team som arbeider med psykisk helse
 • Alle som er opptatte av psykisk helse og/eller har utfordringer selv